BAKTERIÁLNĚ – ENZYMATICKÁ SMĚS PRO ŽUMPY A SEPTIKY RODINNÝCH DOMŮ A PRO ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE  - Bacti ZS

Nový bakteriálně - enzymatický výrobek pro zkapalnění domovních odpadů, odstranění zápachu a likvidaci krust nebo usazenin v žumpách a septicích.

Domovní splašky odváděné do sběrných žump, septiků nebo jiných nádrží představují pro životní prostředí vážné ohrožení. Jejich kumulace vyvolává nepříjemné stavy, jejichž důsledkem bývá nepříjemný zápach nebo hromadění kalů. Okolní životní prostředí proto bývá znečištěné nebezpečnými odpady, které mohou kontaminovat veškeré vodní plochy a degradovat faunu a flóru. V žumpách a septicích dochází k hnilobným procesům a přírodní biologický proces přestává fungovat. Výrobek Bacti ZS obsahuje pouze volně se v přírodě vyskytující bakterie a enzymy, které znovu nastartují biodegradační proces (nevytváří se usazeniny a krusty) a úplně eliminují vznikající zápach.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Výrobek Bacti ZS dávkujte dle níže uvedeného rozpisu. Dávky jsou v sypkém stavu, výrobek řeďte vlažnější vodou (cca 30°C) v poměru jedna polévková lžíce Bacti ZS : min. 2 litrům vody a nechejte 30 minut aktivovat. Alespoň dvakrát promíchejte z důvodu usazování výro-bku. Následně jej okamžitě aplikujte přes sociální zařízení v budově nebo přímo do žump či septiků.

UPOZORNĚNÍ

  • při aplikaci musí být septik naplněný alespoň do 1/3 objemu
  • při aktivaci nasypte výrobek Bacti ZS vždy do vody, ne naopak
  • po aplikaci přes sociální zařízení odpadní potrubí propláchněte malým množstvím vody, aby bakteriální výrobek nezůstával v sifonu
  • při aplikaci nepoužívejte v místě dávkování horkou vodu, kyseliny či louhy
  • po dávkování nedoporučujeme vyvážet žumpu či septik po dobu cca tří týdnů
  • nikdy neaplikujte bakteriální výrobek přímo bez aktivace
  • nezapomínejte na pravidelné dávkování, jinak se biologický proces přerušuje
  • neaplikujte bakteriální výrobek přímo na suchou krustu nebo suchý povrch
  • skladování: na suchém místě, teplota 5 - 20°C

DÁVKOVÁNÍ

První dávka: dvě polévkové lžíce na jeden m3 žumpy nebo septiku.
Následně jedenkrát měsíčně jednu polévkovou lžíci na jeden m3 žumpy nebo septiku. 
Pokud se trvale tvoří krusta nebo usazeniny, dávkujte dvojnásobek bakteriální směsi do úplného odstranění problému.

BALENÍ

krabice 12 x 0,5 kg dóza
0,5 kg dóza

Záruční doba: 24 měsíců.