Bakteriálně-enyzmatická směs pro jezírka a rybníčky - Bacti JR

Nový bio-enzymatický přípravek pro čistá a průzračná jezírka a rybníčky.

Přípravek BACTI JR je směs bakteriálních spór, enzymů a živin nutných pro činnost mikroorganismů. Výsledkem působení přípravku v jezírkách a rybníčkách je rozklad organických usazenin na dně i ve vodním sloupci pomocí vysoce mobilních přírodních nemodifikovaných aerobních bakterií a fakultativních anaerobních bakterií s pozitivní chemotaxou (mohou rozpoznat typ chemického odpadu a plavat k němu). Zároveň dochází k výraznému snížení fosforu a chlorofylu A, který je měřítkem koncentrace řas (likviduje látky podporující růst řas), fosfátů a zakalení ve vodním sloupci. Naopak se zvyšuje obsah kyslíku. Při pravidelném používání přípravku BACTI JR dochází k reprodukci bakterií, což má za následek nepřetržité čištění jezírek a rybníčků.

VÝHODY:

  • během několika týdnů dochází k biologické rovnováze
  • čistá a průzračná jezírka a rybníčky
  • výrazné snížení organických usazenin, zakalení dna i  vodního sloupce
  • významné snížení chlorofylu A, který je měřítkem koncentrace řas a fosforu
  • zvýšený obsah kyslíku v jezírkách a rybníčkách
  • bezpečný přípravek pro živočichy (nelze jej předávkovat)

NÁVOD K POUŽITÍ:

Výrobek BACTI JR nasypejte do vody odebrané z rybníčku či jezírka v poměru 100 gramů BACTI JR : 5ti litrům vody, důkladně promíchejte a ihned nalijte zpátky do rybníčku nebo jezírka.

DÁVKOVÁNÍ

Jezírka a rybníčky o vodní ploše 50 m2:
1. týden 200 gramů
2. týden 200 gramů
Následně vždy jedenkrát týdně 100 gramů.
Minimální dávka je 20 gramů výrobku BACTI JR na nejmenší vodní plochy.

SKLADOVÁNÍ Na suchém, chladném místě. Přípravek nesmí přijít do styku s potravinami. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Zabraňte přístupu dětí. Přípravek BACTI JR nesmí zmrznout.

PRVNÍ POMOC

Po požití vypít nejméně půl litru vody a vyvolat zvracení. Při vniknutí do očí vymyjte větším množstvím vody ( alespoň po dobu 10-ti minut). Při styku s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem. Pokud trvá svědění, vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Efekt v podobě biologické rovnováhy se dostaví po 4 - 6 týdnech dávkování výrobku BACTI JR.
Teplotní rozmezí účinnosti je 5 - 25°C, rozmezí pH 5 - 10. 
Pro optimální účinek výrobku BACTI JR je důležité, aby jezírko nebo rybníček splňovaly předepsané pH a teplotu.
Nutnost pravidelného dávkování. 
Při dávkování výrobku BACTI JR nepoužívejte současně dezinfekční prostředky nebo jiné přípravky na bázi chlóru.

Záruční doba: 24 měsíců. 
Balení: 12 x  0,5 kg dóza.