BIO-ENZYMATICKÝ PŘÍPRAVEK PRO ROZKLAD TUKŮ GTS PLUS

Nová bio-enzymatická směs pro likvidaci tuků, zkapalnění odpadů, zprůchodnění ucpaného potrubí, omezení zápachu a optimální činnost tukových lapolů.

Přípravek GTS PLUS je ekologicky bezpečný, netoxický, bakteriálně enzymatický produkt, určený pro likvidaci veškerých tukových usazenin, údržbu odpadního potrubí a pro optimální činnost tukových lapolů. Přípravek využívá přirozených živých přírodních bakterií a enzymů k odstranění tukových nánosů, čímž se při pravidelném používání zabraňuje zpomalování odtoku a usazování rostlinných či živočišných produktů. Přípravek je lidskému zdraví neškodný, nenarušuje vlastní odpadní potrubí jako je tomu v případě použití agresivních a vysoce korozních louhů a kyselin.

VÝHODY

  • účinný při nízkém pH (od 4,5)
  • vynikající stravování tuků a jiných organických látek
  • minimalizuje zápach
  • odstraňuje nutnost čištění tukových lapolů a jímek
  • likviduje tuk v kanalizačních potrubích, optimalizuje účinnost ČOV
  • snižuje BSK, CHSK a NL (o 20-50%).

NÁVOD K POUŽITÍ

Před každou aplikací je nutno přípravek GTS PLUS aktivovat: rozmíchejte 1 kg GTS PLUS v 8-mi litrech vlažné vody (cca 32 - 35°C) a nechejte cca 30 minut odstát. Alespoň dvakrát promíchejte. Poté je směs připravena k  přímému použití. K ředění nikdy nepoužívejte horkou vodu.

DÁVKOVÁNÍ

Jímky: měsíčně min. 0,5 kg na 100 m3.

Průtokové systémy: denní průtok 100 m3 – třikrát týdně 0,7 kg (při větších průtocích se aplikované dávky snižují).

Odpadní potrubí: 0,2 – 0,5 kg (podle průměru potrubí) denně do úplného vyčištění.

Ve všech případech je nutné první dávku minimálně ztrojnásobit z důvodu namnožení bakteriálních kultur.
Dávkování je pouze orientační, pro každého zákazníka bude vypracováno konkrétní dávkování na jeho podmínky.

SKLADOVÁNÍ

Na suchém, chladném místě (teplota 5 – 20°C). Nesmí přijít do styku s potravinami. Při práci používejte ochranné rukavice. Zabraňte přístupu dětí.

PRVNÍ POMOC

Po požití vypít nejméně 0,5l vody a vyvolat zvracení.
Při vniknutí do očí vymyjte větším množstvím vody.
Při styku s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem. Pokud trvá svědění, vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Neaplikujte přípravek GTS PLUS na krustu nebo suchá místa.

Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme aplikovat jednotlivé dávky v době nejmenšího průtoku vody systémem, aby bakterie měly co nejvíce času na účinek, tj večer. 

Pravidelným dávkováním eliminujete potřebu nákladných instalatérských služeb, potrubní systémy zůstávají čisté a průchozí.

Při dávkování přípravku GTS PLUS nepoužívejte současně dezinfekční prostředky.

Záruční doba: 6 měsíců.

Balení: 10 kg pytel.