Rozklad organických odpadů - obecný úvodBakteriálně enzymatické přípravky jsou směsí vybraných přírodních bakteriálních kultur, enzymů a živin, které posilují a zrychlují přírodě vlastní biodegradační proces. V přirozeném životním prostředí mají jak bakterie, tak i enzymy (jsou to nežijící katalyzátory, které rozkládají makromolekuly) významnou roli v procesu štěpení a rozkladu organických látek.

Bakterie produkují enzymy, které jsou nepostradatelné pro metabolizaci zdroje živin (v našem případě organického odpadu) v energii nezbytnou pro další růst živého organismu. Enzymy jsou nástrojem té fáze metabolizmu, při níž jsou komplexní sloučeniny štěpeny na jednodušší. Toto štěpení urychluje proces přeměny zdroje živin na dostupné a pro bakterie snadno stravitelné dávky. V relativně krátké době, po zavedení speciálně vybraných bakterií do vodního prostředí obsahujícího organický odpad, začnou spóry bakterií přecházet z dormantního (útlumového) stavu do aktivní činnosti, přičemž produkují specifické enzymy a rozkládají nebo stravují přítomný organický odpad.

Aplikované mikroorganismy jsou schopné exponenciálního růstu (jejich počet se zdvojnásobuje přibližně každých třicet minut). Vedlejšími produkty této bakteriálně enzymatické aktivity jsou H2O a CO2.

Bakterie při své činnosti produkují zejména následující enzymy: celulázu, amylázu, proteázu, lipázu, ureázu, xynalázu a esterázu.

 • Celulaza - komplex bioenzymů schopných rozkládat celulozu.
 • Amylaza - komplex bioenzymů rozkládající škrobnaté organické sloučeniny a uhlovodíky.
 • Proteaza - komplex bioenzymů schopných rozkládat různé bílkoviny (proteiny).
 • Lipaza - komplex bioenzymů, které slouží k rozkladu tuků a rostlinných olejů.
 • Ureáza - komplex bioenzymů rozkládající močovinu.
 • Xynaláza - komplex bioenzymů, které rozkládají rostlinou hmotu.
 • Esteráza - komplex bioenzymů schopných rozkládat tuky.

Používané bakteriální koncentráty nejsou geneticky manipulovány nebo měněny, vyskytují se přirozeně (nachází se v půdě a vodě). Byly pečlivě vybrány, protože jsou:

 • bezpečné, stabilní, nepatogenní a netoxické
 • fakultativní ( jsou schopny růstu za přítomnosti kyslíku nebo bez kyslíku)
 • jsou silným producentem enzymů, neosahují salmonely nebo listerie

Hlavní výhody při používání bakteriálních přípravků:

 • likvidace rostlinných a živočišných tuků
 • výrazné snížení BSK, CHSK, NL, NEL a  amoniaku
 • likvidace pevných a rozpuštěných látek v jímkách
 • likvidace dusičnanů jakéhokoliv typu
 • značně omezují tvorbu zápachu.

Bakteriální přípravky jsou z mikrobiologického hlediska nezávadné a obsahují v 1 gramu cca:

 • 12,4 . 109 psychrofilních bakterií
 • 9,6 . 109 mesofilních bakterií
 • 9,8 . 109 sporulujících bakterií.

Neobsahují koliformní bakterie, fekálně koliformní bakterie, enterokoky, plísně a kvasinky.