BIO-ENZYMATICKÝ PŘÍPRAVEK PRO ROZKLAD CELULÓZY - PPT PLUS

Nový bakteriálně enzymatický přípravek pro postupné rozložení a odstranění celulózy z odpadních vod.

Přípravek PPT PLUS je koncentrovaná směs stabilizovaných bakteriálních spór, enzymů a živin nutných pro činnost mikroorganismů. Výsledkem působení přípravku je posílení biologických procesů probíhajících při úpravě a čištění dpadních vod zejména z papírenské výroby pomocí nemodifikovaných aerobních bakterií a fakultativních anaerobních bakterií s pozitivní chemotaxou (mohou rozpoznat typ chemického odpadu a plavat k němu). Přípravek PPT PLUS obsahuje jednak směs mikrobiálích kultur speciálně selektovaných pro optimální produkci požadovaných enzymů se schopností fungování v různých prostředích a podmínkách a jednak směs specificky laboratorně vyvinutých mikroživin, které urychlují proces oživení spór mikroorganismů a následně též akcelerují jejich růst.. Při pravidelném používání přípravku PPT PLUS dochází k reprodukci bakterií, což má za následek nepřetržité čištění odpadních vod obsahujících celulózu.

VÝHODY

  • výrazné snížení BSK a NL, částečné snížení CHSK
  • značné odstranění přípaného zápachu
  • prokazatelně urychluje rozklad celulózy při fermentaci na BPS
  • na ČOV obnovuje chod po případné havárii nebo dochází k lepšímu nastartování prvotního procesu
  • bakteriální směs obsahuje aerobní i anaerobní bakterie

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek PPT PLUS musí být před použitím aktivován. Aktivace: rozmíchejte bakteriální směs ve vlažnější vodě (cca 30°C) v poměru 1 kg přípravku na 8 litrů vody a nechejte 45 minut odstát. Poté je směs připravena k přímému použití. Nikdy nepoužívejte k aktivaci horkou vodu! Takto připravený roztok aplikujte do jímek, odpadních potrubí či fermentorů. Účinný rozsah teplotního rozmezí je 5 - 55°C, pracovní rozmezí pH je 5 - 10

DÁVKOVÁNÍ

Jímky: jedenkrát měsíčně min. 1 kg na 100 m3. Průtokové systémy: denní průtok 100 m3 - třikrát týdně po 0,5 kg (při větších průtocích se aplikované dávky snižují). Odpadní potrubí: 0,2 - 0,5 kg (podle průměru potrubí) denně do úplného vyčištění. Fermentační reaktor: 0,2 kg denně pro objem 2.000 m3.

Ve všech případech je nutné první dávku zdvojnásobit z důvodu namnožení bakteriálních kultur. 

Dávkování je pouze orientační, pro každého zákazníka bude vypracováno konkrétní dávkování na jeho podmínky.

SKLADOVÁNÍ

Na suchém, chladném místě. Přípravek nesmí přijít do styku s potravinami. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Zabraňte přístupu dětí. Přípravek PPT PLUS nesmí zmrznout.

PRVNÍ POMOC

Po požití vypít nejméně půl litru vody a vyvolat zvracení. Při vniknutí do očí vymyjte větším množstvím vody (alespoň po dobu 10-ti minut). Při styku s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem. Pokud trvá svědění, vyhledejte lékařskou pomoc

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Neaplikujte přípravek přímo na tuhý povrch nebo suchá místa. Pro ideální činnost bakterií je potřebný dostatek vody.
Nutnost pravidelného dávkování. Při dávkování přípravku PPT PLUS nepoužívejte současně dezinfekční prostředky.

Záruční doba: 6 měsíců.
Balení: 10kg pytel.