BIO-ENZYMATICKÝ PŘÍPRAVEK PRO RESTAURACE A HOTELY BACTILAP

Nová bio-enzymatická směs pro likvidaci tuků a ostatních organických odpadů z lapolů a odpadních potrubí při výrobě vařených jídel.

Přípravek BACTILAP je ekologicky bezpečný, netoxický, bakteriálně enzymatický přípravek, určený pro likvidaci veškerých tuků včetně ostatních organických usazenin v odpadním potrubí a lapolech (dochází k optimální činnosti tukových lapolů) při výrobě vařených jídel. Přípravek využívá přirozených živých přírodních bakterií a enzymů k odstranění tukových nánosů, čímž se při pravidelném používání zabraňuje zpomalování odtoku a usazování rostlinných či živočišných tuků v lapolech. Jeho použití je především v restauracích, hotelech a dalších zařízeních, kde se vaří hotová jídla. Přípravek je lidskému zdraví neškodný, nenarušuje vlastní odpadní potrubí jako je tomu v případě použití agresivních a vysoce korozních louhů a kyselin.

VÝHODY

  • účinný při nízkém pH (od 4,5)
  • vynikající stravování tuků a jiných organických látek
  • minimalizuje zápach
  • odstraňuje nutnost čištění tukových lapolů a jejich časté vyvážení
  • likviduje tuk v kanalizačních potrubích
  • snižuje BSK, CHSK a NL (o 20-50%).

NÁVOD K POUŽITÍ

Před každou aplikací je nutno přípravek BACTILAP aktivovat: rozmíchejte 1 kg BACTILAP v 8mi litrech vlažnější vody (cca 30°C) a nechejte 45 minut odstát. Alespoň dvakrát promíchejte. Poté je směs připravena k  přímému použití, aplikace se provádí většinou přes odpadní potrubí z kuchyní. K ředění nikdy nepoužívejte horkou vodu.

DÁVKOVÁNÍ

 objem lapolu v m3:
1 - 3 m33 - 5 m3 5 - 9 m3
1. den300 gr350 gr450 gr
2. den250 gr300 gr350 gr
3. den180 gr210 gr250 gr
Následně jedenkrát denně100 gr110 gr150 gr
  

SKLADOVÁNÍ

Na suchém, chladném místě (teplota 5 – 20°C). 
Nesmí přijít do styku s potravinami. 
Při práci používejte ochranné rukavice. 
Zabraňte přístupu dětí.

PRVNÍ POMOC

Po požití vypít nejméně 0,5l vody a vyvolat zvracení. 
Při vniknutí do očí vymyjte větším množstvím vody.
Při styku s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem. Pokud trvá svědění, vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Neaplikujte přípravek BACTILAP na krustu nebo suchá místa v lapolech, ale vždy do tekuté části.
Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme aplikovat jednotlivé dávky v době nejmenšího průtoku vody systémem, aby bakterie měly co nejvíce času na účinek, tj večer. 
I menší množství než 1 kg přípravku BACTILAP rozmíchejte v 8mi litrech vody.
Při dávkování přípravku BACTILAP nepoužívejte současně dezinfekční prostředky.

Záruční doba: 6 měsíců.

Balení: 3 kg kbelík, 10 kg pytel.