O firmě

Společnost BAKTOMA spol. s r.o. byla založena v roce 2007 na základě patnáctileté zkušenosti s výrobou a prodejem bakteriálně enzymatických směsí v České republice pro rozklad veškerých organických odpadů.
V současné době jsou přípravky dodávány nejen na trh v ČR, ale i do Německa, Rakouska, Polska a do Slovenské republiky.

Hlavní zaměření společnosti BAKTOMA spol. s r.o. je výroba bakteriálně enzymatických směsí pro následující použití:

 • zemědělství: homogenizace kejdy, řešení hlubokých podestýlek, snížení zápachu, snižování emisí amoniaku (IPPC), splňuje BAT techniky, zabraňování tvorbě pěny a usazování organických látek v jímkách či kanálech, snižování nemocnosti zvířat, odstranění míchání kejdy a její snadnější čerpání apod.
   
 • BPS: optimalizace výkonu bioplynových stanic za účelem zvýšení produkce bioplynu nebo snížení množství vstupních surovin (zejména kukuřičná siláž) při zachování stejného výkonu
   
 • dezinfekce: elektrochemicky aktivní roztok pro kompletní dezinfekci všech ploch a materiálů včetně pitné vody
   
 • výrobní sféra: snižování sledovaných hodnot v odpadních vodách, likvidace pevných a rozpuštěných organických látek (odstranění usazenin ze septiků a jímek, zprůchodnění odpadních systémů), výrazné snížení zápachu apod.
   
 • ČOV: ideální pro předčištění odpadních vod ústících na ČOV, omezování zápachu, snížení množství produkovaného kalu, lepší vyhnívání a odvodňování kalu, zvýšení účinnosti ČOV.
   
 • jezera a rybníky: nastolení biologické rovnováhy (voda je čistá a průzračná), dochází k výraznému poklesu zejména fosforu a k prudkému nárustu kyslíku ve vodě.
   
 • rozklad tuků: odstranění tukových usazenin v lapolech, sifonech, odpadních potrubích a jímkách; účinnost při velmi nízkém pH, minimalizace zápachu apod.
   
 • rozklad celulózy: postupné rozložení a odstranění celulózy z odpadních vod, rychlejší rozklad celulózy při fermentaci
   
 • rodinné domy, kolonie: rozklad splašků v žumpách a septicích, rozklad exkrementů v latrínách, odstranění zápachu apod.
   

Přírodní cestou bez chemické zátěže k oboustranné spokojenosti.