BAKTERIÁLNĚ – ENZYMATICKÁ SMĚS PRO DOMOVNÍ ČOV - Bacti DC

Nový bakteriálně - enzymatický výrobek pro zajištění bezproblémového chodu domovních čistíren odpadních vod.

Domovní splašky odváděné do čistírny odpadních vod představují pro životní prostředí vážné ohrožení. Jejich kumulace vyvolává nepříjemné stavy, jejichž důsledkem bývá nepříjemný zápach nebo hromadění kalů. Výrobek Bacti DC obsahuje pouze volně se v přírodě vyskytující bakterie a enzymy, které dokáží organické složky ve splaškách rychleji rozkládat a odstraňovat, čímž se optimalizuje činnost domovních ČOV. Výsledkem je menší tvorba koncového kalu, odstranění zápachu a eliminace případného nežádoucího pěnění.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Výrobek Bacti DC dávkujte dle níže uvedeného rozpisu. Dávky jsou v sypkém stavu, výrobek řeďte vlažnější vodou (cca 30°C) v poměru jedna polévková lžíce Bacti DC : min. 3 litrům vody a nechejte 30 minut aktivovat. Alespoň dvakrát promíchejte z důvodu usazování výrobku. Následně jej okamžitě aplikujte přes sociální zařízení v budově nebo do nátoku na domovní ČOV.

UPOZORNĚNÍ

  • při aktivaci nasypte výrobek Bacti DC vždy do vody, ne naopak
  • po aplikaci přes sociální zařízení odpadní potrubí propláchněte malým množstvím vody, aby bakteriální výrobek nezůstával v sifonu
  • při aplikaci nepoužívejte v místě dávkování horkou vodu, kyseliny či louhy
  • nikdy neaplikujte bakteriální výrobek přímo bez aktivace
  • nezapomínejte na pravidelné dávkování, jinak se biologický proces přerušuje
  • neaplikujte bakteriální výrobek přímo na suchou krustu nebo suchý povrch
  • skladování: na suchém místě, teplota 5 - 20°C

DÁVKOVÁNÍ

První dávka: dvě polévkové lžíce na 4 – 6 obyvatel.
Následně jedenkrát týdně jednu polévkovou lžíci na 4 – 6 obyvatel.

BALENÍ

krabice 12 x 0,5 kg dóza
0,5 kg dóza

Záruční doba: 24 měsíců.