BIO-ENZYMATICKÝ PŘÍPRAVEK PRO JEZERA A RYBNÍKY - PTP PLUS

Nový bio-enzymatický přípravek pro čistá a průzračná jezera a rybníky.

Přípravek PTP PLUS je směs bakteriálních spór, enzymů a živin nutných pro činnost mikroorganismů. Výsledkem působení přípravku v jezerech a rybníkách je rozklad organických usazenin na dně i ve vodním sloupci pomocí vysoce mobilních přírodních nemodifikovaných aerobních bakterií a fakultativních anaerobních bakterií s pozitivní chemotaxou (mohou rozpoznat typ chemického odpadu a plavat k němu). Zároveň dochází k výraznému snížení fosfátů a chlorofylu A, který je měřítkem koncentrace řas (likviduje látky podporující růst řas), fosfátů a zakalení ve vodním sloupci. Naopak se zvyšuje obsah kyslíku. Při pravidelném používání přípravku PTP PLUS dochází k reprodukci bakterií, což má za následek nepřetržité čištění jezer a rybníků.

VÝHODY

  • během několika týdnů dochází k biologické rovnováze
  • čistá a průzračná jezera a rybníky
  • výrazné snížení organických usazenin a zakalení na dně a ve vodním sloupci
  • významné snížení chlorofylu A, který je měřítkem koncentrace řas a fosfátů
  • zvýšený obsah kyslíku v jezerech a rybníkách
  • bezpečný přípravek pro živočichy (nelze jej předávkovat)

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek PTP PLUS není potřeba aktivovat, sype přímo na vodní hladinu na několik míst. Teplotní rozmezí účinnosti je 5 - 25°C, rozmezí pH je 5 - 10.

DÁVKOVÁNÍ

Jezera a rybníky o vodní ploše 4.000 m2:
1. týden 4kg
2. a 3. týden 3 kg
4. a 5. týden 2 kg
6. a 7. týden 1 kg
Následně pravidelně každý měsíc 1 kg.
Dávkování je pouze orientační, pro každého zákazníka bude vypracováno konkrétní dávkování na jeho podmínky.

SKLADOVÁNÍ

Na suchém, chladném místě. 
Přípravek nesmí přijít do styku s potravinami. 
Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. 
Zabraňte přístupu dětí. 
Přípravek PTP PLUS nesmí zmrznout.

PRVNÍ POMOC

Po požití vypít nejméně půl litru vody a vyvolat zvracení. 
Při vniknutí do očí vymyjte větším množstvím vody (alespoň po dobu 10-ti minut). 
Při styku s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem. 
Pokud trvá svědění, vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pro optimální účinek přípravku PTP PLUS je důležité, aby jezero nebo rybník splňovaly předepsané pH a teplotu.
Nutnost pravidelného dávkování. 
Při dávkování přípravku PTP PLUS nepoužívejte současně dezinfekční prostředky nebo jiné přípravky na bázi chlóru

Záruční doba: 6 měsíců.
Balení: 10kg pytel.

 

 

Před aplikací přípravku


Po ukončení dávkování